Někteří živnostníci nebo firmy produkují jen malé množství odpadů, najdou se však společnosti, u kterých jde o velké množství odpadu. Zákon stanovil limit, od kterého je povinnost podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tento limit se společně s novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb. změnil. K jakým změnám konkrétně došlo?

Změny pro roční hlášení o odpadech

Pokud už jste někdy roční hlášení o odpadech podávali, zajisté víte, že se podává za všechny provozovny a to včetně kanceláří a obchodů. Abyste ho mohli podat, musíte být registrovaní na ISPOP.CZ. Jak již bylo zmíněno výše, když se dosáhne určitého limitu, je třeba roční hlášení podávat. I když daného limitu nedosáhnete, v každém případě je nezbytné vést evidenci o odpadech, která před případnou kontrolou prokáže, jestli daného limitu dosahujete nebo ne. Jaké jsou vlastně limity pro podávání ročního hlášení? Dříve to bylo 100 kg nebezpečného nebo 100 tun běžného odpadu. Po novém zákonu je to 600 kilogramů nebezpečného odpadu a limit pro běžný odpad zůstává stejný. Posunul se také termín pro podávání ročního hlášení a to na konec února. Roční hlášení za odpady 2021 tedy musíte podat od 1.1 do 28.2. 2022. Jsou to značné změny, nově se tedy roční hlášení nebude týkat mnoha menších producentů nebezpečného odpadu a navíc budete mít více času na podání ročního hlášení.

Roční hlášení nemusíte podávat sami

Těch povinností je občas trochu moc a pokud je pro vás roční hlášení za odpady nad hlavu, můžete na základě plné moci pověřit specializovanou firmu na Rocnihlaseni.cz, aby udělala roční hlášení o odpadech za vás. Jde o zkušené odborníky, se kterými máte jistotu, že bude hlášení správně zpracované a včas odeslané na ISPOP.CZ.