Užívání tabáku je snad od nepaměti předmětem silných kontroverzí. V minulosti se totiž názory na jeho užívání přelévaly z jedné strany váhy na druhou častěji, než by se dalo očekávat. To mělo za následek vznik jakéhosi nekonzistentního šumu. V počátcích jeho rozšiřování ve společnosti, otázky vlivu na tělo nehrály příliš významnou roli. Spíše než to, byl předmětem diskuze jeho sociálně – společenský význam. Společnost tak byla rozdělena především na ty, kteří jeho užívání uznávali a považovali ho za neodmyslitelnou součást společenských setkávání a ty, kteří tuto zálibu morálně odsuzovali. V pozdějších letech tyto kontroverze nabraly poněkud jiného významu. Předmětem diskuzí se stal především jeho zdravotní vliv na tělo. Ještě zhruba do 50. let minulého století byl dokonce odborníky často doporučován jako tělu prospěšná záležitost. Následně však nastal poměrně dramatický obrat. Zejména když na povrch začaly vystupovat informace o škodlivých látkách, které se během vychutnávání tohoto oblíbeného rituálu uvolňují do těla. Závratně se tak začaly rojit názory lékařů a dalších odborníků volajících po omezení této záliby. Dnes se však již tyto počáteční emoce uklidnily. Přestože je zde stále snaha o omezení jeho užívání, jedná se už o poněkud mírnější a benevolentnější názory.

Kupředu, zpátky ani krok!

I tato revolta však paradoxně přinesla jistá pozitiva pro tuto oblast průmyslu. Dalo by se říct, že relativně dynamicky nastartovala technologický vývoj, díky kterému se celá oblast významně posunula. Zdravotní kontroverze dala vzniknout novým typům produktů, které uživatelům nabízejí stejný požitek s menšími zdravotními riziky. Najednou jako by se roztrhl pytel s nejrůznějšími elektronickými alternativami a zařízeními na zahřívaný tabák. Zvláště poslední zmiňované se v současnosti těší velké oblibě. Mezi ty nejpopulárnější patří například Pulze. Během jeho používání dochází k pouhému nahřátí náplně a neuvolňují se tak škodlivé látky jako je:

  1. Oxid uhelnatý

  2. Dehet

Díky absenci těchto látek se tak celková škodlivost u Pulze snižuje až o 80%. Nejen menší zátěž pro tělo patří mezi jeho předními benefity. Mimo jiné předchází vzniku nežádoucích efektů, se kterými se jindy potýkáme u klasických produktů. Můžete tak dát nadobro sbohem:

  • Zažloutlým zubů a nehtům

  • Zápachu oblečení

  • Zadýmeným místnostem

I přes nepříznivé prognózy odborníků se tak podařilo výrobcům najít způsob, jak vyhovět oběma stranám a zkombinovat příjemné s užitečným.

Autor: Elena Gotfried