Výpočet čisté mzdy se odvíjí od toho, do jaké platové třídy jste zařazeni. Každý kvalifikovaný pracovník dostává ve svém povolání zaručenou mzdu (minimální plat, který se k jeho kvalifikaci vztahuje).

Platové třídy

Platové třídy se vztahují ke státním zaměstnancům a určují nejen druh zaměstnance, ale i plat, který mu náleží a podléhají předpisům.

Příklady:

12. platová třída – zaměstnanci s ukončeným bakalářským či magisterským vysokoškolským vzděláním.

10. platová třída – zaměstnanci s bakalářským či vyšším odborným vzděláním.

9. platová třída – zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním.

8. platová třída – zaměstnanci s ukončenou maturitní zkouškou.

Platové tabulky

Jste – li zaměstnáni ve veřejné službě a správě, podléhá výše vašeho platu platovým tabulkám, kterých je v současné době pět:

  • zaměstnanci obcí a úřadů – například státní kanceláře, fondy a úřady, strážníci obecní a městské policie a Policie ČR, členové vězeňské služby, BIS, zaměstnanci u soudů, správních úřadů nebo ozbrojených sil

  • zdravotníci – nelékařská služba (terapeuti, biomedicína, farmacie), sociální pracovníci, ošetřovatelé, porodní asistenti, pracovníci radiologie, záchranáři, sanitáři, sestry, personál zubních ordinací

  • lékaři veřejné sféry

  • učitelé, vychovatelé, metodici prevence,lektoři – instruktoři, speciální pedagogové, pedagogové volného času, asistenti pedagoga

  • manuální a kulturní pracovníci (redaktoři, knihovníci, režiséři, dramaturgové, herci, dirigenti a pod.).

Každý zaměstnanec je dále zařazen do platového stupně, který závisí na několika faktorech – dosažená praxe, péče o dítě, vojenská základní nebo civilní služba.

Rozhodující složkou je pak platový tarif – závisí na složitosti vykonávané práce, na zodpovědnosti a praktických zkušenostech zaměstnance.

Podrobnější informace a finanční částky k jednotlivým skupinám naleznete na portálu vimvic.cz.

Pokud si chcete spočítat, na jakou částku máte nárok, využijte k tomu pomůcku zvanou mzdová kalkulačka.