Pokud pracujete s účetními doklady a dokumenty, na něž se vztahuje zákonná archivace a spisový a skartační řád, musíte myslet na zvýšené nároky, jež s sebou přináší pozdější likvidace těchto dokumentů.

Tyto problémy řeší jak sektor veřejný, tak i soukromý. Likvidace se týká nejen běžných materiálů, ale i tajných či citlivých. Nevhodně odstraněné dokumenty či data se dají velmi snadno zneužít pro nevhodné činnosti.

Skartační stroje

Pro běžnou skartaci můžete využít kancelářské skartovací stroje, které jsou určeny pro skartaci dokumentů, jež vznikly při běžné kancelářské činnosti. V nabídce naleznete skartační stroje různě velké a v různých provedeních. Menší varianty se většinou používají pro skartaci papíru. Kvalitnější skartovací stroje pomohou i se skartací CD, DVD, kreditních karet i dalších materiálů. Také lze pořídit skartovací stroje do každé kanceláře nebo využít možnost skartovačky centrální, která má vysoký výkon a umí skartovat velké množství materiálu v krátkém časovém úseku.

Pomůže vám Ekoskart

Pokud si skartujete dokumenty a materiály sami, víte, že skartací se vytváří odpad, který je potřeba nějakým způsobem zlikvidovat. Jestliže se skartací a likvidací vzniklého odpadu nechcete zabývat, obraťte se na profesionální firmy. Skartace dokumentů v Praze zajišťuje ekologickou skartaci nejen dokumentů, ale i nosičů dat (CD, DVD, ZIP), platebních karet, řidičských průkazů nebo cestovních pasů.

Veškeré dokumenty určené ke skartaci bezpečně přepraví. Veškeré činnosti jsou prováděny ve střeženém objektu. V případě vašeho zájmu lze realizovat i osobní dohled na celý průběh skartace. Po skartaci obdržíte protokol o ekologické likvidaci odpadu, který je v souladu s normou. Pokud máte dokumenty či další materiál určený ke skartaci uložen v šanonech, pytlích nebo přepravních boxech, vše, po skartaci obdržíte zpět.