Ekologická likvidace vozidel se řídí zákonem o odpadech. Ten výrazným způsobem ovlivňuje a zpřísňuje služby v oblasti likvidace autovraků a to především z pohledu ochrany životního prostředí.

Všechny autovraky, a to bez jakékoli výjimky, spadají do kategorie nebezpečných odpadů. Především ve starších automobilech se nachází velké množství jedovatých látek. Ty vážným způsobe ohrožují jak přírodu, tak i zdraví lidí.

Vozidla určená k ekologické likvidaci, která přebírají akreditovaná recyklační centra, se podrobují přesně stanovenému postupu zpracování. K demontáži jsou využívány velmi moderní technologie sloužící právě pro demontáž a ekologickou likvidaci autovraků.

Náležitosti potřebné pro ekologickou likvidaci automobilu

V případě, že se obrátíte na společnost SbohemAUTO, která zajišťuje ekologickou likvidaci aut, připravte si doklad totožnosti majitele automobilu. Může to být občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud nejste majitel, tak jeho plnou moc. Ta nemusí být ověřená notářem. Dále je potřeba velký technický průkaz. Některé údaje v něm uvedené je potřeba doplnit do Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla. Vozidlo je dále potřeba fyzicky předat. Jinak nelze potvrzení vydat. Je-li váš automobil nepojízdný, je odvezen bezplatnou odtahovou službou. Ekologická likvidace auta cena je velmi příznivá.

Jak postupovat?

Zavolejte na bezplatnou linku společnosti SbohemAUTO – 800 10 12 15 a sdělte co nejvíce informací o vašem automobilu – výrobce, stáří typ vozidla, stav. Čím více informací poskytnete, tím vyšší bude šance na lepší výkupní cenu. Operátoři vaše informace vyhodnotí a připraví cenovou nabídku a pak již může dojít k předání automobilu.

SbohemAUTO je plně certifikována společnost pro provádění profesionální ekologické likvidace autovraků a disponuje všemi potřebnými povoleními. Všechny potřebné informace naleznete na webu sbohemauto.cz.