Bezpečnost práce je pro každou firmu velmi důležitá. Důvodů je hned celá řada. Pokud se máme podívat na ty hlavní, tak sem patří:

  • Bezpečnost pro zaměstnance
  • Efektivita provozu
  • Plnění zákonů

Cest, jakými se vydávat, existuje celá řada. Když se podíváme na několik hlavních, musíme dát na doporučení firmy Visap.cz, která se zabývá dodávkou speciálních projektorů. A právě ty může konkrétní plán BOZP obsahovat. Mezi jejich výhody patří i to, že se dají instalovat na celou řadu různých míst. Kde je to nejběžnější? Podívejte se s námi.

Současné konstrukce

Jedná se o jedno z nejjednodušších řešení, které ocení každá velká i menší firma. To proto, že nebudou nutné jakékoliv stavební nebo dodatečné úpravy. V podstatě se dá říci, že konkrétní světelné značení bude umístěné na stávající konstrukce ve firmě. A to pochopitelně na taková místa, aby projekce probíhala v rizikových oblastech samotného výrobního, skladovacího, nebo jiného závodu.

Držáky na zdi

Tady už sice můžeme mluvit o určitých úpravách, ale rozhodně se nejedná o nic komplikovaného a náročného. To proto, že dané projektory jsou zařízení, která jsou velmi malá, stejně jako jsou i lehká. Díky tomu stačí do zdi jednoduše navrtat požadovaný držák a následně právě do něho umístit daný projektor. Díky tomu je možné zvolit za všech okolností to nejlepší místo, se zajištěním správné projekce.

Manipulační technika

Jedná se o celkem inovativní, ale osvědčený a hlediska bezpečnosti velmi zajímavý postup, jak bezpečnost práce řešit. Projektor se umístí přímo na manipulační techniku a daný obraz promítá před jízdní dráhu daného vozu, vozíku nebo stroje. Díky tomu automaticky upozorňuje na jeho příjezd. Ani zde nejsou možnosti instalace nijak složité. Stačí pouze umístění držáku, vyřešení kabeláže a vše je hotovo. Kde hrozí zranění od manipulační techniky, tam jde o jasnou volbu.