Fauna a flora, která obývá dnešní planetu je jen zlomkem toho, co zde žilo před mnoha a mnoha lety. Vědci odhadují, že se do dnešní doby dochovalo pouze 1% se všech živočišných a rostlinných druhů, které se na naší planetě vyskytovali. Říkáte si, že je to škoda? My vám nyní ukážeme takové tvory, které byste určitě potkat nechtěli.
Thylacoleo

Tento medvědopes, který žil Dva miliony let před naším letopočtem, zcela jistě patřil mezi krále masožravců v oblastech, ve kterých žil. Jeho mohutné a hlavně velice silné přední končetiny dokázaly strhnout jakoukoliv zvěř, k čemuž mu také dopomáhaly velké zahnuté drápy.

Liasis Dubudingala

Pod tímto složitým jménem se ukrývá název hada, který byl příbuzný dnešních krajt. Stejně jako ony byl škrtič a pozříval nejčastěji ptáky či obratlovce. Na rozdíl od dnešních krajt se však velikost tohoto hada dost značně lišila. Podle odhadů byl schopen pozřít i menší vysokou.

Quinkana

Asi víte, že krokodýl je velice nebezpečným zvířetem, pokud je ve vodě, ale na souši je jeho hybnost přeci jen omezena. Quinkana však byl tvor, který byl krokodýlovi velice podobný, s tím rozdílem, že měl plně vyvinuté končetiny, díky kterým bych schopen i cvalu. Tak upgradovaný krokodýl pak nadělal spoustu škody.

Dromornis

Byl prehistorický pták, který dosahoval výšky až tří metrů a jeho váha dosahovala i jedné tuny. I přesto, že by vás mohlo napadnout, že se jednalo o předka dnešního Emu, tento pták má mnohem více společného s vodní kachnou. Jeho silné nohy mu umožňovaly rychle běhat a jeho obrovský masivní zobák mu pomáhal luxovat malé býložravce jako vysavač.

Palorchetes

Velice zajímavý tvor, který by vám sice neublížil, ale určitě vylekal. A to proto, protože byl velký asi jako kůň, jedná se také o největšího známého vačnatce. Měl silné zadní končetiny a také velké drápy na předních tlapách, které mu však umožňovali loupat kůru ze stromů, kterou pojídal.