Offshore je v poslední době velice skloňovaným slovem, ovšem jen málo z nás má ponětí co se pod tímto názvem vlastně skrývá. Pojďme se společně podívat na způsob podnikání, který svému majiteli přináší nemalou řadu výhod.

Název offshore původně vychází z označení společností, které byly zakládány „kdesi na ostrovech“, tedy ve smyslu anglického „off shore“. Mnoho ostrovních států poblíž Velké Británie a Spojených států totiž v minulosti nabízela společnostem řadu daňových výhod s cílem přilákat kapitál ze zahraničí.

Offshore podnikání je tak označení pro osoby ať už právnické či fyzické, které jsou prováděny v jedné zemi, ovšem původ těchto osob je ze země jiné, přičemž úřady první “ostrovní země“ z nejrůznějších důvodů neuvalují na tyto osoby daňovou povinnost. Jedná se tak v podstatě o podnikání prostřednictvím od daně osvobozené, či jinak zvýhodněné zahraniční společnosti, pro které platí, že tato společnost platí velmi nízké, či žádné daně, má výraznou ochranu bankovního tajemství a mírnou či vůbec žádnou finanční regulaci.

Atraktivní forma podnikání

Offshore společnost je během svého zakládání doprovázena jen minimálním množstvím formalit, které jsou potřebné pro založení společnosti a tím je zajištěna skutečně vysoká míra anonymity. Minimální informační povinnost zakladatele a politická a ekonomická stabilita tak z offshorových společností dělají velice atraktivní formu podnikatelské činnosti.

Právě daňové výhody jsou nejčastějším motivem založení offshore společnosti. Některé země umožňují daleko jednodušší podmínky pro získávání nejrůznějších licencí a svou roli zde hraje také výrazná ochrana investic.

Společnosti, které jsou vedeny offshore se mohou vyhnout exekucím majetku, skrýt svůj majetek, ale také díky reprezentativní adrese získávají prestiž a image zahraniční, potažmo západní, společnosti. Právě odlišné právní prostředí, ochrana majetku či možnost vyhnutí se regulací je další z velkých výhod založení offshore společnosti. Pokud tedy o této variantě uvažujete a máte vše dobře rozmyšleno, navštivte web ioffshore.cz nechte si offshore společnost založit.