Starověk ani středověk nebyl místem, kde by se uplatňovala nějaká humanita. Svědčí o tom i mučící nástroje, které byly v těchto dobách využívaný a to především za účelem získání informací, nebo také jen tak pro zábavu. Jejich efektivita byla naprosto děsivá a svědčí o tom nalezené artefakty i dobové výpovědi. Pojďme se podívat na tuto stinnou stránku naší historie.

Vana

Vana či škopek byly oblíbené nástroje určené k mučení ve středověku. Jednalo se o několik stlučených prken, která vytvořily velkou nádobu, do ní byla nalita voda a do vody vložena svázaná oběť, které koukala jen hlava. Ta se polila mlékem a namazala medem. Mučicí byl pravidelně krmen. Fígl spočíval v tom, že rozmáčená kůže pomazaná dobrotami přitahovala mouchy, které do ní kladly své vajíčka. Z těch se po čase vyklubali červíci a dál už se asi rozepisovat nemusíme.

Bronzový býk

Oblíbený mučící nástroj využívaný především ve starověku. Jednalo se velkou bronzovou sochu býka, do které mohl být zavřen člověk. Poté se pod býkem rozdělal oheň a člověk se v něm začal smažit. Býk měl vyvedené otvory z tlamy a nozder, a tak z nich šel dým a křik mučeného. Socha jím rezonovala a znělo to, jako by býk bučel.

Provaz

Dalším nevině vyhlížejícím nástrojem pro mučení je provaz. Ten se využíval pro dlouhodobé mučení, pokud jste potřebovaly, aby dotyčný pomalu přicházel o některou ze své části těla. Takto se například zaškrtila pevně ruka, která po čase začala temnat, sesychat a poté odpadla. Romantické že.

Krysí muka

Jak již název napovídá, zde mají hlavní roli myšky. Mučený se položil na záda a na břicho mu bylo položeno několik myšek. Ty pak byly přikryty poklopem tak, aby k nim nešel vzduch. Po nějakém čase myšky vzduch vydýchaly a začali hledat cestu ven. No a jelikož se skrz poklop prokousat nemohli, zbývala jediná cesta a to skrz bříško dotyčného.