Historie je plná neuvěřitelně krvavých příběhů, ve kterých byli lide mučeni těmi nejhoršími způsoby. Pojďme se podívat na jeden z nich, který nás zavede do Kyjevské Rusi, kde žila princezna Olga, která každou prohru řešila krvavou lázní svých protivníků.
 Život ve středověku nebyl žádný med to je jedné a už vůbec nebyl fajn v prostředí Kyjevské Rusi. V problémech byli ti nejchudší, ale i ti nejbohatší a skvěle to mapuje příběh princezny Olgy. Ta se jako mladice provdala za prince Igora, následovníka kyjevského trůnu. Oba si užívali poměrně harmonický vztah a příjemný život v přepychu.

To se však změnilo v momentě, kdy se Igor vydal k sousedním Drevljanům vybírat peníze z daní. Místo peněz však bylo dovezeno jeho probodnuté tělo. Olga tak byla donucena ujmout se sama vlády a s hořkostí v srdci živit svůj žal.

Drevljané měli Olgu za hloupou husičku, mysleli si, že se problém urovná tím, když za ní pošlou pár ženichů a ona si některého z nich vybere. Olga však v tu dobu měla vymyšlený šílený plán. Ženichy přijala a dokonce pro ně poslala vlastní loď. Když byli ženichové na hradě, všechny nahnala do díry, kde je upálila zaživa.

Mohlo by se to zdát jako konec příběhu, ale není. Olga ve své pomstě pokračovala. Drevljanům poslala vzkaz že si ženicha vybrala ať pošlou na svatbu co nejvíce lidí, kteří zařídí hostinu. Tak se také stalo a k Olze začali proudit davy Drevljanů. Když byli všichni na místě, byli posláni do lázně, aby se umyli. V momentě, kdy se začali koupat vojáci zatarasili dveře lázní a zapálili je. Ale ani tady nekončíme. Olga Drevljanům vše vysvětlila jako nešťastnou událost a poprosila je aby poslali novou výpravu. Byl tak vyslán druhý průvod, který se měl účastnit pohřbu svých druhů na místo svatby. Po něm následovala hostina, kde byli všichni opět do posledního pobiti. Tak Olga za svého manžela vzala životy zhruba pěti tisícům Drevljanů.