Kdo někdy vyklízel starý sklep, dvůr, nebo jiný zanedbaný prostor, ví, jak obtížné je zbavit se pak starého harampádí, nepotřebných věcí či zničeného nábytku. Podobné starosti mají také lidé, kteří staví nebo rekonstruují byt či dům. Stavební suť, nepotřebný či zničený materiál a jiný odpad se vrší na hromadě a člověk neví co s ním.

To vše jsou případy, které lze vyřešit velice jednoduše. Zvláště obyvatelé Vyškova, Prostějova a okolních obcí si nemusí dělat žádné starosti, jelikož jim stačí kontaktovat firmu Cetkovský, která jim přistaví kontejner. Pokud nemají čas, nebo dostatek sil či trpělivosti, mohou si objednat i kompletní vyklizení zanedbaného prostoru.

K čemu slouží kontejnery

Do přistaveného kontejneru můžete naložit jakékoliv nepotřebné věci, které nelze vyhodit do běžných popelnic či odpadových kontejnerů. To znamená i stavební suť, nepotřebný stavební materiál, starý nábytek apd. Pokud zvládnete naložit kontejner za dva dny, ušetříte i na poplatku za odvoz, neboť v tom případě je tato služba zdarma. Kontejnerová doprava Prostějov zajistí rovněž ekologickou likvidaci veškerého obsahu kontejneru.

Další služby

Stavebníci z řad fyzických osob a malých firem mají možnost si nechat dovézt na staveniště nejrůznější stavební materiál v podobě dřeva, písku, štěrku nebo dokonce i míchaného betonu. Také si u firmy Cetkovský mohou objednat provedení zemních prací, zhotovení základové desky pro nový dům, demolici a vyklizení starého objektu. Velkou pomocí je také možnost dovezení stavební buňky na staveniště, kterou si mohou pronajmout třeba na celou dobu výstavby. Stavební buňka může na stavbě sloužit k uschování nářadí, nástrojů a drobného materiálu, případně i k občasnému přespání.

Jakými kontejnery firma disponuje

Vedle kontejnerů na odvoz stavební sutě a jiného odpadu má firma Cetkovský k dispozici i speciální kontejnery k přepravě automobilů, autovraků, stavebních a zemědělských strojů a jiné mechanizace. Nemá problémy ani s přepravou nebezpečného odpadu v režimu ADR.

Kontejnerová doprava slouží jak stálým obyvatelům, tak chalupářům nebo menším firmám v okolí Prostějova, Vyškova a všech obcích této lokality.