Stlačený vzduch je potřeba nejen k plnění pneumatik, dětských nafukovacích hraček, gumových člunů či raftů, ale především k pohonu pneumatického nářadí. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou kompresory, které se dělí na typy šroubové a pístové. Pokud jde o značky, jsou zřejmě nejznámější kompresory Atmos a také Abac. Oba toto kompresory se používají zejména v průmyslu, ale také se uplatňují například v laboratořích, měřící a regulační technice.

Konstrukce kompresorů

Záleží na typu, tedy zda se jedná o šroubové kompresory nebo pístové. U pístových je konstrukce řešena tak, aby za chodu kompresoru nedocházelo ke zbytečně velkým ztrátám tlaku. Tento typ kompresorů vykazuje vysokou spolehlivost. Jedná se o pomaloběžné pístové kompresory převážně značky Atmos Bobby. Používají se obvykle v autodílnách, garážích nebo domácích dílnách. Jsou to ideální kompresory pro běžné hobby práce, ale uplatňují se i ve velkých dílnách a ve výrobních provozech, kde je potřeba využít stlačený vzduch do pistolové techniky k ofukování nebo tryskání.

Šroubové kompresory

Tam, kde je potřebný vysoký výkon, používají se šroubové kompresory. Pro tento typ kompresorů je charakteristický efektivní provoz. Na hospodárnost chodu šroubového kompresoru má největší vliv velikost a konstrukční provedení šroubového bloku.

Úprava vzduchu

Tento parametr se posuzuje v jednotkách. Například u kompresorů Atmos a Abac lze vybírat mezi různými jednotkami, a to od A1, přes A13, A18, futura až po jednotky úpravy vzduchu značené písmenem S. V některých případech je třeba vzduch přimazávat, a to například při používání pneumatických bouracích kladiv, vrtáků, sekáčů a dalšího pneumatického nářadí.

Podle čeho kompresor vybírat

Na prvním místě je pochopitelně účel používání. V obchodě Kompresory-vzduchotechnika najdete nabídku různých typů kompresorů určených jak pro průmysl, stavebnictví a další odvětví, tak i pro běžné hobby práce. Domácím kutilům lze doporučit pístové kompresory Atmos hobby-řadu Bobby.