Ačkoliv je motorka jako taková za ideálních podmínek většinou velice kvalitním strojem bez potřeby častého servisu a výměn, tak jsou na ní součásti, které můžeme bez nadsázky nazvat víceméně jako konzumní. Jedná se rozhodně o takové součásti, které v rámci pravidelného používaní mohou postupně scházet a ztrácet tak svoje vlastnosti.

Naštěstí se ale v drtivé většině případů také jedná o součásti, které jsou velice levné, protože se jedná o základní komponenty s potřebou pravidelné výměny. A na to, jaké byste měli kontrolovat a měnit nejčastěji, se podíváme v rámci dnešního článku.

Pravidelná kontrola páček je důležitá

Páčky jsou místem, které může dost trpět především v případě pádu. Pokud ale jsou páčky bez jakýchkoliv defektů, tak i tak většinou trpí dost velkým tlakem. Páčka jako taková je totiž vždy pod tlakem lanka, které ji neustále drží v napětí. Při mačkání jezdcem se potom toto napětí může změnit v mikrotrhliny na těle páčky. Většinou se nejedná o nic vážného, ale pokud se tato mikrotrhlina rozroste, tak může dojít k jejímu selhání. Proto je potřeba CNC páčky pravidelně kontrolovat. Nikdo si přeci nepřeje ulomit brzdové páčky.

Pravidelná výměna tankpadu je důležitá

Jedná se o jednu z méně častých výměn, ale o to důležitější je. Tak zvané tankpady na nádrž jsou lepící plochy, které se dávají do míst, kde objímá jezdec motorku nohama. V těchto místech je potřeba držet maximální přilnavost, aby v náklonu motorku nedošlo k vyhození jezdce ze sedla. Tankpady se ale časem mohou ošoupat a pochopitelně se sníží jejich funkce. Proto je jejich pravidelná výměna, leč ne častá, velice důležitou věcí.

Kontrola kokpitu se nikdy nesmí podcenit

Kokpit jako takový je pro jezdce naprosto zásadní. Proto jsou i řídítka a příslušenství tím, co potřebuje projít pravidelnou kontrolou. Minimálně se postarejte o dokonalé utažení, případnou výměnu toho, co už je unavené užíváním. I řídítka totiž získávají mikrotrhliny a ty se mohou časem rozkvést do opravdového problému. Proto rozhodně nepodceňujte potřebu kvalitního servisu kokpitu a výměny potřebných komponent.