Když je řeč o internetové propagaci, existuje mnoho cest, jak web propagovat a oslovovat uživatele. Každý způsob má své výhody i nevýhody. Jestliže však nechcete na efekt čekat příliš dlouho a chcete se v krátké době dočkat konečně mnoha cílených návštěvníků, nejlépe vám pomůže PPC reklama. Je to cílená reklama, která je zkratkou pro „pay per click“. Pojmenovaná je podle způsobu, jak se za ni platí, platí se totiž jen za ty lidi, kteří na reklamu kliknou a dostanou se na váš web.

Co byste měli o PPC reklamě vědět?

Tato reklama je velmi účinná a má mnoho podob, sami se s ní setkáváte den co den. Ve vyhledávání má textovou podobu a v obsahu webu má nejčastěji podobu obrazové reklamy, videoreklamy nebo reklamy zobrazující konkrétní produkty. Je velmi atraktivní a dokáže rychle zaujmout. K jejímu provozování se používají různé ppc systémy. Nejvyužívanějším systémem je Google Ads, v tuzemsku hned po něm následuje Sklik a Facebook. Tuto reklamu se mnoho lidí snaží dělat svépomocí a to je často největší kámen úrazu. Když nemáte potřebné zkušenosti a neznáte osvědčené postupy, může vás stát PPC reklama jen mnoho peněz, času a její efekt může být nulový nebo minimální.

Vždy se vyplatí ppc specialisti na Seoconsult.cz. Postarají se o správné nastavení i cílení, aby byla reklama atraktivní a zároveň dokázala oslovit vaší cílovou skupinu. Kampaň může agentura spustit už do 5 pracovních dnů a v krátké době vám tak zajistit pravidelnou návštěvnost. Reklamu bude agentura neustále spravovat tak, aby vám přinášela ty nejlepší výsledky. Bude vám založen reklamní účet, kam budete mít plný přístup a také dostanete přístup k analytickým nástrojům, kde se může návštěvnost sledovat. Pokud už PPC reklamu využíváte a nejste s ní spokojení, může agentura udělat audit a reklamu vám nastavit tak, aby vám přinášela výsledky, po kterých jste vždy toužili.